Hosszabbítás

A kölcsönözhető dokumentumok határideje hosszabbítható, amennyiben:

  • a műre nincs előjegyzés,
  • az Olvasó tartozása nem éri el a 2500,- Ft-ot.

Hosszabbítani lehet:

  • személyesen a Kölcsönzőpultnál az olvasójegy felmutatásával
  • telefonon az olvasójegy számának bediktálásával: 06-28/522-000/1173
  • e-mailen (az olvasójegy számának megadásával): konyvtar@lib.szie.hu
  • online a könyvtár számítógépes katalógusán keresztüli bejelentkezéssel
    • Vonalkód: az olvasójegy száma (0-val kezdődő, hatjegyű számsor)
    • Jelszó: a születési dátum utolsó 6 számjegye

Emlékeztető üzenet

A határidő lejárta előtt 2 naptári nappal emlékeztető üzenet kerül kiküldésre, melyben a hamarosan lejáró dokumentum(ok)ról és a hosszabbítási lehetőségekről adunk tájékoztatást.

Késedelmi figyelmeztetés

Amennyiben a dokumentumok határideje lejárt, a könyvtári rendszer késedelmi figyelmeztetést küld az olvasónak a lejárati dátumot követő 2, 5, 10, 30, 50 és 90-dik napon a regisztrációkor megadott e-mail címre.