Hosszabbítás

A kölcsönözhető dokumentumok határideje hosszabbítható, amennyiben:

 • a műre nincs előjegyzés,
 • az Olvasó tartozása nem éri el a 2500,- Ft-ot.

Hosszabbítani lehet:

 • személyesen a Kölcsönzőpultnál az olvasójegy felmutatásával
 • telefonon az olvasójegy számának bediktálásával: 06-28/522-000/1173
 • e-mailen (az olvasójegy számának megadásával): konyvtar@lib.szie.hu
 • online a könyvtár számítógépes katalógusán keresztüli bejelentkezéssel
  • Vonalkód: az olvasójegy száma (0-val kezdődő, hatjegyű számsor)
  • Jelszó: a születési dátum utolsó 6 számjegye

Emlékeztető üzenet

A határidő lejárta előtt 2 naptári nappal emlékeztető üzenet kerül kiküldésre, melyben a hamarosan lejáró dokumentum(ok)ról és a hosszabbítási lehetőségekről adunk tájékoztatást.

Késedelmi figyelmeztetés

Amennyiben a dokumentumok határideje lejárt, a könyvtári rendszer késedelmi figyelmeztetést küld az olvasónak a regisztrációkor megadott e-mail címre:

 • 1. értesítés a lejárati dátumot követő 2. nyitvatartási napon,
 • 2. értesítés az 1.-t követő 5. nyitvatartási napon,
 • 3. értesítés a 2.-at követő 5. nyitvatartási napon.