Felhasználóképzés

Könyvtárunkban különböző tréningekre lehet jelentkezni, akár egyénileg, akár csoportosan.

A képzések elsődleges célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a könyvtári szolgáltatások és információs források önálló használatát. Az általános ismeretnyújtáson túl lehet szakdolgozatíráshoz, doktori disszertáció elkészítéséhez vagy egyéb tudományos kutatási és publikálási tevékenységhez is segítséget kérni.

Jelenleg igénybe vehető tréningek listája:

Gólyaséta
Könyvtárhasználati óra
Tudományos könyvtári adatbázisok
Tippek a szakdolgozatíráshoz
Tippek a disszertáció írásához
Adatbázis-használat
 

Gólyaséta

A szeptemberi tanév kezdésekor gólyaséták keretében praktikus könyvtárhasználati tudnivalókkal, könyvtártörténeti érdekességekkel, az olvasók által használható terekkel ismertetjük meg az elsőéves hallgatókat.

oldal tetejére

Könyvtárhasználati óra

Oktatói kérésre csoportok részére könyvtárhasználati órákat tartunk az adott kurzus keretén belül. A könyvtárhasználati órán a hallgatók megismerik a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár állományát, olvasói tereit, szolgáltatásait, katalógusait. Hasznos tanácsokat adunk a hallgatóknak a hazai és nemzetközi szakirodalom hatékony kereséséhez, meghatározott szakterületek adatbázisaiban történő irodalomkutatáshoz.

oldal tetejére

Tudományos könyvtári adatbázisok

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési programján belül meghirdetett kötelezően választandó tárgy egyike a Szekunder statisztikai és könyvtári adatbázisok témakör kurzusai között.

A PhD hallgatók az 5 kredites kurzus keretében megismerkednek a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár szolgáltatásaival, katalógusaival, a Szent István Egyetemen elérhető előfizetett hazai és nemzetközi adatbázisokkal. Tájékoztatást kapnak a különböző tudománymetriai mutatószámokról, azok használatáról, elérhetőségéről, valamint a képzés keretében regisztrálnak az MTMT adatbázisba és megismerik a rendszer használatát, az adatok felvitelének, importálásának menetét.

Hasznos tanácsokat adunk a hallgatóknak a hatékony irodalomkutatáshoz és a források helyes hivatkozásához, az egyetemi szabályozás szerint a doktori disszertáció hivatkozási követelményeit is bemutatva.

oldal tetejére

Tippek a szakdolgozatíráshoz

A tréning keretében tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak a hatékony irodalomkutatáshoz, a könyvtári katalógusok, az internetes források és az előfizetett adatbázisok használatához. Szakdolgozó hallgatóinknak bemutatjuk a források helyes hivatkozását, külön kitérve az egyes karok szabályzata alapján a szakdolgozat formai követelményeire, a bibliográfiai hivatkozások formátumára; igény szerint a bibliográfiai segédprogramok használatában is segítünk.

oldal tetejére

Tippek a disszertáció írásához

A tréning keretében tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak a hatékony irodalomkutatáshoz, a könyvtári katalógusok, az internetes források és az előfizetett, valamint a kutatott szakterülethez kapcsolódó szabadon elérhető adatbázisok használatához. Keresési tippek mellett tanácsokat adunk a találati listák rendezéséhez, mentéséhez, bibliográfiai segédprogramok használatához. PhD hallgatóinknak bemutatjuk a források helyes hivatkozását, külön kitérve az egyetemi szabályozás szerint a doktori disszertáció hivatkozási követelményeire.

oldal tetejére

Adatbázis-használat

A képzésen tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak az Egyetem által előfizetett adatbázisok használatában, a találatok rendszerezésében, mentésében, megosztásában, helyes hivatkozásában. Hasznos tanácsokat adunk a hatékony irodalomkutatáshoz, az interneten elérhető tudományos szakirodalom kereséséhez, felhasználásához. Igény szerint a tudománymetriai adatokat szolgáltató adatbázisokat is bemutatjuk, azok elérhetőségét, használatát és az adatbázisok különböző mutatószámait (Impakt Faktor, SJR szakterületi folyóiratrangsor, H-index) ismertetve.

 

A képzésekkel kapcsolatban további információt kérni, valamint a képzésekre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail: tajekoztatas@lib.szie.hu  
 

Telefon: +36-28-522-000/1171
 

Személyesen munkaidőben: A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár tájékoztató könyvtárosainál
Dokumentumellátó és Tájékoztató Részleg
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

oldal tetejére