Felhívás Kosáry Domokos-díj jelöltjének ajánlására

Felhívás Kosáry Domokos-díj jelöltjének ajánlására

A Szent István Egyetem Szenátusának egyhangúlag hozott támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadójának centenáriumán, a tudományszervező könyvtárigazgató emlékének, maradandó, példaértékű életművének méltó megörökítésére, Kosáry Domokos-díjat alapított, amelyet 2013-ban elsőként Solti László egyetemi tanárnak, a SZIE volt rektorának és Walleshausen Gyula egykori könyvtári főigazgatónak, történésznek, címzetes egyetemi tanárnak ítéltek oda.

http://lib.szie.hu//sites/default/files/images/Kosary_erem.jpg

Az Alapító Okirat szerint a díj évente egy főnek (posztumusz kitüntetett esetében két személynek) a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésében több éven át elért kimagasló eredmény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység, illetve a Könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás elismeréseként adományozható. Az elismerésben jelenlegi és volt egyetemi könyvtárosok, levéltárosok, egyetemi oktatók és kutatók (dolgozók), valamint egyetemen kívüli személyiségek részesülhetnek.

A díjazott személyére egyének és testületek (egyetemi karok és egyéb egyetemi szervezeti egységek, külső szakmai szervezetek) tehetnek javaslatot. Az írásba foglalt, részletes indoklást tartalmazó előterjesztést minden év március 31-ig a Kuratórium elnökének szükséges megküldeni. A díj odaítéléséről 5 fős kuratórium készíti elő a javaslatot, amelyet az egyetem Szenátusa véleményez. Az adományozásról az egyetem rektora hoz végleges döntést. A díjat évente egy alkalommal, a SZIE tanévzáró ünnepi szenátusi ülésén az egyetem Rektora és a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár vezetője adja át.

Várjuk egyének és testületek javaslatait a 2014. évi Kosáry Domokos-díj jelöltjére!

A részletes indoklást tartalmazó ajánló nyomtatvány itt érhető el.

A javaslatokat 2014. március 31-ig a következő címre kell küldeni:

Koósné Török Erzsébet főigazgató, a kuratórium elnöke
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

 

 Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár