Levéltár

A levéltár elérhetőségei:

2103, Gödöllő Páter Károly u. 1.
Telefon: +36 28 522-000/1170
Fax: +36 28 410-804
E-mail: Kissne.Bognar.Krisztina@lib.szie.hu

Kutatószolgálat:

Hétfő-Szerda-Csütörtök: 8:00 – 14:00
Kedd: 8.30 – 16.00
Péntek: 8:00 – 12:00

A levéltár rövid története

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem szaklevéltára 1993-ban alakult meg. Gyűjtőköre az agrártudományi egyetem és jogelőd intézményei működése során keletkezett maradandó értékű iratanyagára terjedt ki. Az új levéltár alapító tagja lett a felsőoktatási levéltárakat tömörítő, szintén 1993-ban alakult Budapest-Gödöllői Egyetemi és Főiskolai Levéltári Szövetségnek. A szakmai szervezet napjainkban Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség  néven, országos hatáskörű közhasznú egyesületként működik. A szakmai munka a levéltári anyagnak az irattártól való leválasztásával kezdődött meg. A jogelőd intézményekben keletkezett iratanyagok közül elsőként a Pest megyei Levéltár adott át majdnem 10 irat folyóméternyi dokumentumot, amelynek többségét az Állatélettani és Takarmánykutatási Állomás, 1945 utáni elnevezéssel az Állatélettani Kutatóintézet anyaga alkotta. 1994-ben a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar szaklevéltárával bonyolított le az intézmény iratcserét. Kisebb mennyiségű 19. századi iratanyag átadása ellenében, a kassai és kolozsvári mezőgazdasági akadémia Gödöllőn őrzött fondjaihoz került csekély mennyiségű kiegészítés. 1996-ban a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakának törzskönyveit vettük át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem szaklevéltárából. Az iratátvételekkel párhuzamosan 1996 végéig a Levéltári Szövetség munkatársainak, Horváth Ákosnak, Kiss József Mihálynak, Molnár Lászlónak és dr. Szögi Lászlónak segítségével befejeződött az 1980 előtt keletkezett iratanyag selejtezése és középszintű rendezése. A rendezés lezárása után 2000-ben jelent meg a levéltári anyag használatát segítő repertórium. A levéltár 2000-től Szent István Egyetem Szaklevéltára, Gödöllő néven folytatta működését. Az egyetemi szenátus döntése értelmében a levéltár 2008  áprilisától a Gödöllői Tudományos Könyvtárral alkot szervezeti egységet, az október 29-én kelt határozat alapján SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár elnevezéssel. A levéltári anyag mennyisége jelenleg 333 ifm.


A levéltári anyag felépítése, a legfontosabb iratsorozatok

A levéltári anyag a többi egyetemi levéltárban is használt számkontingens rendszer szerint tagolódik:

1 – 29 fond: Jogelőd intézmények és központi szervezeti egységek, karokon kívüli szervezeti egységek iratai.
30 – 79. fond: Mezőgazdaságtudományi Kar szervezeti egységei
80 – 139. fond: Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar szervezeti egységei
140. fondtól Nem jogelőd intézmények iratai
A levéltár legértékesebb irat együttesei közé tartoznak a Kassai Gazdasági Akadémia 1883-1919, valamint a Kolozsvári Gazdasági Akadémia 1906-1945 között keletkezett hallgatói nyilvántartásai. A jogelőd intézmények közül az 1945 előtti időszakból szinte csak a hallgatói nyilvántartások kerültek levéltárunkba. (A Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Osztályának iratai a Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárában, míg a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi kara Mezőgazdasági Osztályának iratai a Budapesti Műszaki Egyetem Levéltárában találhatók.
Az Agrártudományi Egyetem 1945 utáni történetére vonatkozó iratok közül minden jelentős forrás csoport (tanácsülési jegyzőkönyvek, iktatott iratok, hallgatói nyilvántartások, Személyzeti Osztály iratai) a kutatók rendelkezésére állnak.


A levéltár munkatársai:

Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető
Kissne.Bognar.Krisztina@lib.szie.hu
† Dr. Walleshausen Gyula, történész, ny. főigazgató,  tudományos kutató

Ideiglenes fondjegyzék:

A fondjegyzék a 2000-ben megjelent levéltári repertórium alapján került összeállításra. 2005-ben a repertóriumban még szereplő fondok közül három (12. Debrecen-Pallag Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 1945 – 1969; 13. Szekszárd-Palánk Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 1961 – 1968; 15. Karcag Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 1960 – 1970) megszűnt, mivel gyűjtőköri elhatárolás eredményeként az illetékes megyei levéltárak megőrzésébe kerültek az iratanyagok.
A repertórium megjelenése után átvett iratanyagok rendezése folyamatban van, a munkálatok lezárása után kerül majd sor a fondjegyzék frissítésére, az új levéltári egységek feltüntetésére.

Fond száma Megnevezés Évkör Folyóméter
1. Királyi Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Osztálya 1920 - 1932 0,5 ifm
2. Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi karának Mezőgazdasági Osztálya (1927)
1934 – 1945
(1953) 1,25 ifm
3. Magyar Agrártudományi Egyetem, Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Rektori Hivatala 1945 – 1980 66,68 ifm
4. Személyzeti Osztály 1943 – 1990 17,49 ifm
6. Bér- és Munkaügyi Osztály 1945 – 1980 16,56 ifm
7. Jogtanácsos iratai 1962 – 1971 0,75 ifm
8. Pénzügyi Osztály 1945 – 1980 12 ifm
9. Műszaki Igazgatóság 1968 – 1980 3,84 ifm
10. Gazdasági Főigazgatóság 1956 0,24 ifm
11. Zsámbéki Mezőgazdasági Technikum
/TSZ elnök képző/ 1949 – 1979 9,82 ifm
14. Székesfehérvár Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum 1961 – 1970 1,49 ifm
16. Diákjóléti Hivatal 1947 – 1948 0,12 ifm
17. Kutatószolgálati Állomás /Babat/ 1967 – 1981 2,04 ifm
18. Kollégium 1966 – 1980 0,84 ifm
19. Központi Intézetek és Tanszékek 1972 – 1980 3,84 ifm
20. Tanárképző Intézet 1951 – 1985 12,82 ifm
30. Mezőgazdaságtudományi Kar 1946 – 1990 61,84 ifm
31. Állatélettani Tanszék 1974 – 1988 0,72 ifm
80. Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 1952 – 1980 21,65 ifm
140. Kolozsvári Gazdasági Akadémia 1906 – 1945 1,5 ifm
141. Kassai Gazdasági Akadémia 1883 – 1919 1,5 ifm
142. Állattani Kutatóintézet
/M. Kir. Állat-Élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás/ 1896 – 1969 11,4 ifm