Névadónk

Könyvtárunk 2008. október 29-én vette fel Kosáry Domokos nevét.
Hivatalos életrajzi adataiban nem tüntetik fel kellő részletességgel, de ismert, hogy Kosáry Domokos meghatározó egyénisége volt a jogelőd intézmény, az Agrártudományi Egyetem könyvtárának. Mellőztetésének időszakában több éven át dolgozott könyvtárunkban, 1952 októberétől 1957 őszéig, letartóztatásáig. Elévülhetetlen érdemei vannak a Központi Könyvtár létrehozásának szakmai megalapozásában. Nevének felvétele nagy tisztességet, de még nagyobb felelősséget jelent számunkra, az egész Egyetem számára. Méltónak lenni nevének viselésére. További részleteket a könyvtár történetében olvashatnak.
 
A könyvtár által használt képet Gottl Egon készítette, a Rubicon szerkesztőség tulajdona.

Névadónkról - angolul

Kosáry Domokos-díj
    Kosáry Domokos-díj Alapító Okirat
    Javaslat Kosáry Domokos-díj adományozására
    Kosáry Domokos-díj / Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása

Szent István Egyetem
Gödöllői Tudományos Könyvtár előterjesztése
a SZIE Egyetemi Szenátus számára – 2008. október 29.

Szóbeli kiegészítés a SZIE Egyetemi Szenátus ülésére – 2008. október 29.

Szent István Egyetem
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 

Sajtóanyagok
Ünnepi szenátusi ülés