A Könyvtár ma

T U D O M Á N Y O S     K Ö N Y V T Á R A K
- T U D Á S T Á R A K


Az Egyetemi Könyvtár nyilvános tudományos szakkönyvtár. A karok hallgatóit, oktatóit, kutatóit, valamint nyilvános könyvtárként a  gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja  el szakirodalmi információval, hagyományos és elektronikus dokumentumokkal. A Könyvtár a használókkal együtt folyamatosan alakított, bővülő minőségi szolgáltatásaival, minden tevékenységével az egyetem életében meghatározó, kiemelt intézmény.

Az Egyetemi Könyvtár tagkönyvtárai, amelyek egységes egyetemi szakkönyvtári rendszerben működnek:

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a három gödöllői kar (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) könyvtára, amelynek szabadpolcos olvasótermét impozánssá teszi boltíves tagolása. Jelenlegi állománya közel 370.000 könyvtári egység. A Könyvtár régi, ritka könyvek gyűjteménye muzeális értékű, páratlan könyvritkaságokat tartalmaz egészen a 16. századtól. A teljesség igényével különgyűjteményként gondozza az egyetem múltjával, életével összefüggő, a szakoktatás történetére vonatkozó kiadványokat, dokumentumokat. A Szaklevéltár 1920-ig visszamenően őrzi a történeti értékű iratokat.

A patinás környezetben működő Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és múzeum (Budapest) a szakterület egyetlen nyilvános tudományos közgyűjteménye hazánkban, amelynek állománya több, mint 85.000  könyvtári egység. A Magyary-Kossa Szakmatörténeti Könyvgyűjtemény 16–19. századi állatorvostörténeti és határterületi könyvritkaságokat tartalmaz. A tárgyi emlékek az Állatorvos-történeti Múzeumban látogathatók. Levéltárában az intézet alakulásától, 1787-től őrzi az állatorvosi felsooktatás értékes történeti dokumentumait.

Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtára (Jászberény) közel 110.000 kötetes. Legértékesebb állományrésze a közel ezer darabból álló pedagógiai és tankönyv-gyujtemény az 1860-as évektől.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára (Budapest) közel 28.000 könyvtári egységet gondoz. Az építéstudományi könyvtár 18–19. századból származó különgyűjteménye jelentős művészeti, kultúrtörténeti és oktatástörténeti értéket képvisel. Kiemelkedő az ötven kötetből álló Handbuch der Architektur (1883–1914) című sorozata, amelynek elméleti építészettörténeti ismereteken túlmenően gyakorlati jelentősége is páratlan.

Az Egyetemi Könyvtár szakkönyvtárának közös katalógusa:
http://opac.szie.hu/

2009. január 1-től a SZIE Tessedik Sámuel Egytemi Központ három tagkönyvtárával bővült az Egyetemi Könyvtár.

A Szarvasi Karok Könyvtára ( Szarvas) közel 72.000 könyvtári egységgel két, nagy szellemi múltra visszatekintő kar könyvtáraként működik (Pedagógiai Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási kar). Az állomány 80%-a szabadpolcon került elhelyezésre.
(Katalógus: http://konyvtar.szv.tsf.hu/textlib_search.html)

A Gazdasági Kar Könyvtára (Békéscsaba) korszerűen kialakított új épületben, kiváló körülmények között 79.000 dokumentummal és értékes különgyűjteményekkel szolgálja a képzést. Szinte a teljes állomány szabadpolcon kereshető.
(Katalógus: http://textweb.kf.hu/)

Legfiatalabb az Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Könyvtára (Gyula), több mint 20.000 könyvtári egységet gondoz, amely csaknem teljes mértékben szabadpolcos rendszerben van elhelyezve.
(Katalógus: http://konyvtar.gyula.kf.hu/)