Jegyzet

Elkészült a könyvtári jegyzet 3., átdolgozott, javított kiadása, amely remélhetőleg nem csak egy féléven át lesz hasznos segítőtársa a hallgatóknak, hanem tanulmányaik egésze során és a szakdolgozat írásakor szintén hasznát veszik majd.

KOÓSNÉ TÖRÖK Erzsébet – KRISTÓF Ibolya (szerk.): Könyvtárhasználat és szakirodalmi információkeresés : Egyetemi jegyzet a SZIE gödöllői karainak hallgatói számára 3., átdolgozott, javított kiadás. Kiadja a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. Gödöllő : Szent István Egyetemi Kiadó, 2010. 94 p.

A jegyzetben külön fejezetet kapott a szabványos bibliográfiai hivatkozás példákkal történő bemutatása. Ismert, hogy ettől a hivatalos formától az egyes tudományterületek gyakorlata és a folyóiratok szerkesztőségei a legtöbb esetben eltérnek, de a könyvtár fontosnak tartja, hogy a hallgatók megismerjék a megfelelő, magyar és nemzetközi szabvány szerinti formát.

Az elektronikus változat itt olvasható.