Képzés

Könyvtárunkban a felhasználóképzés több szinten, szakon és tagozaton zajlik. Részt vesznek benne nappali, levelező, BSc és MSc, valamint doktori képzésben tanulók is. A könyvtári sétáktól kezdve, órarendbe épített, akár teljes félévet felölelő kurzusokon ismertetjük a könyvtárhasználatot. A képzés tartalma mindig igazodik az adott szak igényeihez, adatbázisaink közül igyekszünk a tudományterület releváns adatforrásait kiválasztani.