Tájékoztatás

Tájékoztatás az olvasóteremben a tájékoztatópultnál történik az erre a célra fenntartott számítógép és a hagyományos cédulakatalógusok, nyomtatott tájékoztatási források segítségével.

A tájékoztatás a könyvtár teljes nyitvatartási idejében zajlik.
A tájékoztató könyvtárosok adnak felvilágosítást az adatbázisok elérhetőségéről is.
A tájékoztató könyvtárosok feladata az oktatóknak irodalomjegyzéke alapján történő hivatkozások keresése és a folyóiratok impaktfaktoráról adatok szolgáltatása.
A tájékoztatás térítésmentes, beleértve a max. 2 oldalas nyomtatásokat is. A tájékoztatópult gépénél van lehetőség a fizetős, számítógéphez kapcsolt szolgáltatások (pl. szkenner) használatára is.