A kölcsönzés szabályai

 1. Kölcsönözni kizárólag személyesen, a saját névre szóló érvényes olvasójegy bemutatásával lehetséges.
 2. A kölcsönzési idő dokumentumonként eltérő 1, illetve 4 hét és 1 nap. Kizárólag helyben olvasható, nem kölcsönözhető dokumentumok:
  • a kutatói segédkönyvek, valamint az egy példányban beszerzett művek;
  • a folyóiratok, napi- és hetilapok;
  • a régi, ritka könyvek (RR Különgyűjtemény);
  • doktori értekezések, a tanszékeken elhelyezett szakdolgozatok, TDK dolgozatok;
  • a CD-k, DVD-k és egyéb nem hagyományos dokumentumok;
  • az Egyetemtörténeti Különgyűjtemény dokumentumai.
 3. A kölcsönzési időt a könyvben található bélyegzések, lejárati időt jelző fülek, valamint a gerincen elhelyezett színcsíkok is jelölik. Könyvtári jelzetek:
  • piros: nem kölcsönözhető
  • sárga: egy napra kölcsönözhető
  • kék: egy hétre kölcsönözhető
  • zöld: egy hónapra kölcsönözhető
  (Megjegyzés: Különösen indokolt esetben az Olvasóknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy az Olvasószolgálattal történt előzetes egyeztetés alapján a zárást megelőző fél órában "rövid időtartamú" (éjszakai) kölcsönzést vegyen igénybe, a központi könyvtárban található "Nem kölcsönözhető" besorolású könyvekre, valamint Cd-re és DVD-re. Az így kikölcsönzött műveket a legközelebbi nyitás idejére, legkésőbb a nyitás utáni első órában (9 óráig) kell visszahozni. Amennyiben az Olvasó nem juttatja vissza a dokumentumot a nyitás első órájáig, úgy 500,-Ft/nap/dokumentum késedelmi díjat számolunk fel, további késedelem esetén időlegesen, vagy véglegesen kizárható a Könyvtár szolgáltatásaiból.)
 4. Hosszabbítás csak egy alkalommal lehetséges, a kölcsönzési idő lejárta előtt, amennyiben az adott dokumentumra nincs előjegyzés. Egyetemünk levelező tagozatos hallgatói és oktatói ettől eltérően háromszor hosszabbíthatnak. A kölcsönzési idő meghosszabbítása személyesen, telefonon, e-mailben is kérhető, illetve a honlapon (E-szolgáltatások menüpont alatt, egyetemi webmailes felhasználónévvel és jelszóval) vagy az online katalóguson keresztül (olvasójegy vonalkódjával és egy, a könyvtárban beállított jelszóval).
 5. Az időben vissza nem hozott könyvekért késedelmi díjat számítunk fel, amelynek összege:
  • 1 hónapra és 1 hétre kikölcsönzött könyveknél 50,-Ft/nap/könyv
  • 1 napra kikölcsönzött könyveknél 100,-Ft/nap/könyv
  • nem kölcsönözhető dokumentumoknál 500,-Ft/nap/dokumentum
 6. A lejárt könyvekről az Olvasókat az általuk megadott e-mail vagy értesítési címen figyelmeztetjük.
 7. Egy Olvasónál összesen 10 kikölcsönzött könyv lehet. Egyetemi oktatóink ettől eltérően 15 dokumentumot vihetnek el. Számukra ezen felül a tartós (1 naptári évre szóló) kölcsönzés lehetősége is biztosított, melyet azonban csak több példányos dokumentumok esetében lehet igénybe venni, külön kérvényezéssel a Dokumentumellátó és Tájékoztató Részleg vezetőjének engedélyével.
 8. Nem lehetséges a kölcsönzés, ha az Olvasó
  • elérte a megengedett kölcsönzési példányszámot,
  • késedelmi díjtartozása meghaladja a 2500,-Ft-ot.
 9. Ugyanabból a könyvből (beleértve az eltérő kiadású könyveket is) egy Olvasónál csak egy példány lehet.
 10. A raktárban lévő könyveket a katalógus (számítógépes és cédulakatalógus) adatai alapján a Kölcsönzőpultnál kell kölcsönzésre, illetve helyben olvasásra kikérni. Az Olvasó a raktárakban tárolt dokumentumokat kérőlap kitöltésével és leadásával igényelheti. A kérőlap mindkét részének rovatait teljesen és jól olvashatóan, tollal kell kitölteni. A kérések teljesítése hétköznap, nyitvatartási időben, 8.00 és 16.00 óra között történik. A szombaton leadott kérések teljesítése hétfőn történik. A raktárban lévő könyvek előkeresése időt igényel, ami maximum 1 óra. A raktárból kikért könyveket az Olvasó kérésére 1 hétig áll módunkban félretenni. 
 11. A mások által kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető, amelyet a Kölcsönzőpultnál kell kérni. A dokumentumok beérkezéséről az Olvasónak értesítést küldünk e-mail-ben vagy postai úton az általa megadott levelezési címére. Az előjegyzett dokumentumokat az értesítésben szereplő időhatáron belül (1 hét) veheti át az Olvasó.
 12. Dokumentumok visszahozatalának/leadásának lehetőségei:
  • személyesen, a Könyvtár Olvasószolgálatán
  • személyesen, a Könyvtár előtt elhelyezett könyvgyűjtő láda történő bedobással
  • postai úton (elsőbbségivel, ajánlott küldeményként).
  Amennyiben az Olvasó személyesen nem tudja visszajuttatni a dokumentumokat, a megbízottja is leadhatja.

Részlet a Könyvtárhasználati szabályzatból.