Beiratkozás

  1. A Könyvtár tagja lehet, aki betöltötte 14. életévét, s elfogadja a könyvtárhasználati szabályokat. A beiratkozás személyesen, a Könyvtárhasználati Szabályzat megismerésével, majd a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik a Kölcsönzőpultnál.
  2. A beiratkozás a kölcsönzéshez és a fejezet végén felsorolt szolgáltatásokhoz (*) szükséges.
  3. Beiratkozott Olvasóink olvasójegyet kapnak, amelynek érvényességi ideje: a beiratkozástól számított egy év, így a Könyvtár minden beiratkozott Olvasójának évenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amelyet a Kölcsönzőpultnál tehet meg. Az olvasójegy adatai: az olvasójegy száma, az Olvasó neve és a könyvtár elérhetősége.
  4. A beiratkozáshoz érvényes személyi igazolvány és lakcím-azonosító (külföldi Olvasó esetében útlevél), illetve diákoknak diákigazolvány is szükséges. Az olvasójegy megújításhoz a szükséges okmányokat, illetve az előző olvasójegyet be kell mutatni.
  5. A beiratkozás ingyenes a Szent István Egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, dolgozói és nyugdíjasai, továbbá a 16 év alattiak és a 70 év felettiek, valamint könyvtári, muzeális intézményi és levéltári dolgozók számára.
  6. Más oktatási intézmény hallgatói, oktatói, kutatói és a középiskolások számára (amennyiben érvényes diákigazolvánnyal rendelkeznek) a beiratkozási díj 500,- Ft/év.
  7. Nyugdíjasok (70 év alatt), GYES-en, GYED-en lévők, rokkantnyugdíjasok, valamint munkanélküliek (amennyiben megfelelő okmánnyal igazolja) beiratkozási díja 200,- Ft/év.
  8. A fenti kategóriákba nem tartozó Olvasók számára a beiratkozási díj 1000,- Ft/év.

* A beiratkozott Olvasók a kölcsönzés mellett az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
1.    Könyvtári különgyűjtemények helyben használata.
2.    Hosszabbítás, előjegyzés.
3.    Könyvtárközi kölcsönzés.
4.    Számítógép- és internet használat.
5.    NAVA-pontként a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) elérése, archivált műsorok megtekintése.
6.    Szakirodalmi tájékoztatás, információszolgáltatás katalógusok, adatbázisok, Egyetemtörténeti gyűjtemény alapján.
7.    Könyvtárhasználat és szakirodalmi információkeresés (képzés).
8.    Bibliográfia összeállítása (eseti díj megállapítása ellenében).
9.    Témafigyelés (eseti díj megállapítása ellenében).
10.    E-szolgáltatások igénybevétele (hosszabbítás, könyv/folyóirat kérése, könyvtárközi kölcsönzés, könyvtáros kérése, beszerzési javaslatok, hibabejelentő).

 Részlet a Könyvtárhasználati szabályzatból.