Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

A Szent István Egyetem Szenátusa október 29-i, dr. Solti László rektor által vezetett ülésén egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Gödöllői Tudományos Könyvtár felvegye Kosáry Domokos nevét.
Az életének 95. évében, 2007-ben elhunyt Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, egykori nagy tekintélyű elnöke, Széchenyi-nagydíjas történész, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő egyénisége, mellőztetésének időszakában több éven át dolgozott az egyetem könyvtárában (1952. október 3-tól egészen 1957 őszéig, letartóztatásáig): kezdetben önálló könyvtárosként, később önálló tudományos kutatóként, végül igazgatóként.

Kosáry Domokos meghatározó egyénisége volt a jogelőd intézmény, az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának, írta a szenátus számára készített előterjesztésben Koósné Török Erzsébet könyvtár-igazgató. Nevéhez köthető a Központi Könyvtár tudományos színvonalúvá alakítása; az egyetemi könyvtártól elvárható bibliográfiai és tudományos tevékenység, a rendkívül fontos szakszerű állomány-gyarapítás, a külső kapcsolatok kiépítése, a széles körű kiadványcsere megszervezése. Ő hozta létre az Agrártudományi Egyetem Tanácsának felkérésére az Agrártörténeti Munkaközösséget, s indította el az Agrártörténeti Szemle című folyóiratot.
Időszakában hat kiadványsorozat hívta fel a figyelmet a könyvtárra: köztük bibliográfiák, az új szerzemények jegyzékei, az Agrártörténeti tanulmányok, valamint a kezdő kutatóknak készített A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei kötetek.
Kosáry Domokos a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Díszpolgára kitüntetésben részesült 1995-ben.
A név felvételében támogatásáról biztosította az egyetemet Kosáry Domokos családja részéről lánya, Kosáry Judit professzor asszony.
Egységesen kezdeményezte a név felvételét a könyvtár közössége is, ezzel is kifejezve, hogy Kosáry Domokos könyvtári törekvése és egész élete példa mindannyiuk számára.
A könyvtár új hivatalos elnevezése: Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő.

 

Forrás: SZIE honlap – 2008. október 29.– 22.42