Névadójára emlékezett a Könyvtár

2017. november 15-én a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár koszorúzással egybekötött emléküléssel és kiállítással emlékezett a Könyvtár névadójára, halálának 10. évfordulója alkalmából.

A megemlékezést dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora nyitotta meg, ünnepi beszédében Kosáry Domokos könyvtárosi, könyvtárigazgatói, tudományszervezői szerepét méltatta.

A megnyitó beszéd után a Kosáry Domokos-emléktáblánál dr. Tőzsér János a Szent István Egyetem, Ferch Magda a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia nevében helyezte el koszorúját. Ezt követően Koósné Török Erzsébet, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár nyugalmazott főigazgatója, főkönyvtárosa és dr. Molnár József professor emeritus, az Egyetemtörténeti Bizottság elnöke rótta le tiszteletét a tudós márványtáblája előtt.

A rendezvény a Walleshausen Gyula Segédkönyvtárban folytatódott az emlékülés előadásaival, amelyek az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárát megalapozó, a tudományos szakkönyvtári munkát megszervező történész-akadémikus életébe más-más szempontból adtak betekintést.

Katona Csaba, az MTA Történettudományi Intézet tudományos munkatársa Kosáry Domokos pályája Selmecbányától az Akadémiáig: egy 20. századon átívelő életút címmel ismertette személyes történetek és anekdoták felhasználásával a tudós életét. Koósné Török Erzsébet, nyugalmazott főigazgató, főkönyvtáros Felelős emlékezet – Kosáry Domokos könyvtári öröksége előadásában mutatta be Kosáry könyvtárosi tevékenységét, valamint azt, hogy Könyvtárunk miként őrzi egykori könyvtárosának emlékét és szellemiségét. Az előadást dr. Horváth Zoltán egyetemi docens, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete művészeti vezetőjének közreműködése színesítette. Az egyetemi szaklevéltár korábbi levéltárvezetője – jelenleg a VERITAS Történetkutató Intézet főlevéltárosa –, Kissné Bognár Krisztina 1956 az Agrártudományi Egyetemen című adatgazdag előadásában ismertette, hogy az egyetem oktatói és hallgatói hogyan élték meg a forradalom eseményeit, s milyen repressziók érték őket a későbbiekben. Utolsó előadóként Fóris Ákos, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár levéltárosa Kosáry Domokos és a Görgey-kérdés címmel arról beszélt, hogy Kosáry fiatal történészként hogyan vizsgálta doktori disszertációjában a Görgey-Kossuth szembenállás utóéletét.

A megemlékezés lezárásaként A 20. század Kosáry Domokos szemével kamarakiállítást tekinthették meg a résztvevők a Könyvtárban. A kiállítás a magyar történelmet meghatározó 20. századi események tükrében mutatja be a közel egy évszázadot megélő tudós életét. A tárlókban elhelyezett életrajzi információk és történelmi leírások mellett Kosáryról készült fényképeket és a tudósra vonatkozó eredeti levéltári forrásokat tekinthetnek meg a látogatók.