Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában

Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában
Cím: Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában
Szerző: szerk. Kelemen Eszter, szerk. Pataki György
Kiadó: SZIE KTI
Kiadás éve: 2014
Ismertető

Az emberi társadalom és gazdaság hosszú távú fenntartható működése és az emberi jólét (well-being) alapjában függ a természet, az ökológiai rendszerek funkcióinak és folyamatainak megfelelő állapotától. Manapság piaci társadalmainkban mindezt "természetesnek" látszik úgy megfogalmazni, hogy a természet folyamatosan különféle javakat és szolgáltatásokat nyújt az emberiség részére - ezek az ún. ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services). Az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció elterjedése a tudományos, a közpolitikai és társadalmi diszkurzusban számos lehetőséget rejt magában. Például figyelmeztet a természeti értékek megőrzésére, tudatosítja függőségünket a bennünket körülvevő természeti környezettől, és teret nyit a tudományterületek közötti, valamint a tudomány, a társadalom és a közpolitika közötti párbeszédre. E lehetőségek kiaknázásához azonban nélkülözhetetlen, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése során az ökológiai és a szűk értelemben vett (piaci alapú) közgazdasági vizsgálatok mellett a szélesebb spektrumú (antroplógiai, pszichológiai, szociológiai stb.) társadalomtudományi megközelítésekre is érdemi hansúlyt helyezzen a tudományos közösség.

SZIE KDKL Könyvtári Katalógusa