Minőségpolitika

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (SZIE KDKL) tevékenységének középpontjában a felhasználók igényeinek minőségi, magas színvonalú szolgálata áll. A Könyvtár vezetése és minden munkatársa kinyilvánítja, hogy teljes elkötelezettséggel, folyamatosan törekszünk az általunk nyújtott könyvtári és levéltári szolgáltatásokkal olvasóink változó, megújuló elvárásainak maradéktalanul megfelelni.

Ennek érdekében az alábbiak iránt kötelezi el magát Könyvtárunk:

  • Szolgáltatási tevékenységeinket az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított, független tanúsító szerv által igazolt minőségirányítási rendszer keretein belül folytatjuk.
  • A Könyvtár vezetése példamutató, aktív szerepet vállal a minőségügyi programok szervezésében és végrehajtásában. A vezetés és a végrehajtás a könyvtári munkafolyamatok minden szintjén állandó, napi feladatnak tekinti a minőségirányítás terén kitűzött céljainak megvalósítását. Kiemelkedő fontosságú feladatunk a szervezeti kultúra, a munkafolyamatok, a minőségközpontú gondolkodásmód fejlesztése, amely hatékony minőségirányítási rendszer alkalmazásával biztosítja szolgáltatásaink minőségét és olvasóink elégedettségét.
  • Céljaink elérése érdekében a Könyvtár vezetése támogatja és megköveteli a rendszeres képzést, önképzést, a könyvtáros hivatás etikai szabályainak szellemében végzett tevékenységet, biztosítva ezáltal az olvasóközönség számára a szakképzett, naprakész információkkal rendelkező, folyamatosan megújulni képes személyi állományt.
  • Arra törekszünk, hogy használóink változó, növekvő igényeit megismerjük, azokat magas színvonalon, egyenletesen jó minőségben, teljességre törekedve, kiszámíthatóan, pontosan, gyorsan és szakszerűen szolgáljuk, bizalmat ébresztve ezzel önmagunk iránt. Legyen jó bejönni hozzánk.
  • Az olvasóinkkal való kapcsolattartás során figyelemmel kísérjük, rendszeresen mérjük elégedettségüket, igényüket az elért eredmények ellenőrzése érdekében, s e felmérésekre alapozva egyrészt szinten tartjuk, másrészt folyamatosan emeljük szolgáltatásaink körét és színvonalát.
  • A mindenkori törvényi előírásoknak (jogszabályoknak, határozatoknak) és az általunk vállat egyéb követelményeknek maradéktalanul eleget teszünk.
  • Állománygyarapítási (gyűjteményszervezési) feladataink során, az alapfeladatok ellátásán túl figyelembe vesszük olvasóink kulturális igényeit is.
  • Szolgáltatásainkat kulturált, barátságos, a modern kor követelményeinek megfelelő, a tanulást, a kutatást, az olvasást támogató intelligens könyvtári és levéltári környezetben kívánjuk biztosítani olvasóink számára.
  • Intézményünk különös figyelmet fordít az esélyegyenlőség szempontjainak biztosítására, hogy a bármilyen okból hátrányos helyzetűek is egyenlő eséllyel vehessék igénybe a könyvtárunk és levéltárunk által nyújtott korszerű szolgáltatásokat.