Küldetés

„Az egyetem hallgatóinak a hasznos tudományokkal nem csupán felszínesen érintkezve, hanem – amennyire életkoruk engedi – alaposan elmélyülve kell foglalkozniuk, ez azonban aligha érhető el a legjobb könyvek állandó tanulmányozása nélkül.”

(II. Ratio Educationis 1806. - 267. §)

 

Küldetésünk: az Egyetem, kiemelten a Gödöllőn működő Karok célkitűzéseinek, oktatási-nevelési, kutatási és szakképzési tevékenységének segítése, támogatása, nyilvános könyvtárként a tudomány és a gazdaság szakembereinek, valamint az állomány iránt érdeklődők szolgálata.

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a hagyományos könyvtár és tudástár, valamint az információs adatbázisok, elektronikus dokumentumok szerves egységeként működő központi szervezeti egység, a Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtár hálózati központja, amely a használókkal együtt alakított, valódi igényekre épülő, tudásmenedzselő, tudásközvetítő, tanulást támogató és motiváló, esélyegyenlőséget biztosító, az intelligens tanulási környezet kialakítását, működtetését koordináló, irányító, valamint az egész életen át tartó tanulás programjának megvalósítását támogató, szolgáltató szervezetként funkcionál.

Gyűjteményével, szolgáltatásaival, információs rendszerével és szakmailag felkészült munkatársaival az Egyetem alapvető, meghatározó intézménye. Részt vesz, feladatot vállal az Egyetem, a Gödöllőn működő Karok általános célkitűzéseinek megvalósításában, versenyképességének megteremtésében, megtartásában.

Központi könyvtári célkitűzéseit hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak, információ-forrásainak gyűjteményével; külső információforrásokhoz, köztük külföldi szakirodalomhoz való hozzáférés biztosításával; a hallgatók, oktatók és kutatók egyetemi és szakmai céljainak eléréséhez szükséges szolgáltatások kialakításával valósítja meg.