Hudetz József köszöntése

 
Hudetz József fényképész, az egyetem Központi Fotólaboratóriumának volt vezetője, okleveles agrármérnök az elmúlt évben ünnepelte 90. születésnapját.
 
Az egyetem hírnevét öregbítő, több évtizedes magas szakmai színvonalú tevékenysége ma is tiszteletre méltó. Az Egyetem története nem ismerhető meg, s nem idézhető fel fotói nélkül. Csak hálásak lehetünk azért az értékteremtő munkáért, amely jellemezte eddigi életútját.
A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár a kor színvonalának megfelelő rendszerben és tárolási körülmények között őrzi felvételeit. A szakszerű feldolgozás pedig lehetőséget ad arra, hogy a legszélesebb közvélemény is megismerhesse a kutatómunkához, az egyes kiadványok megjelenéséhez kapcsolódó, s a mindennapi egyetemi élet hangulatát felidéző, kiemelkedő szakértelemmel, egyéni látásmóddal készített fotográfiáit.
 
Koósné Török Erzsébet ny. főigazgató, főkönyvtáros tisztelgő gondolatai  a SZIE egyetemi újság 2019. februári számában a 23. oldalon olvashatók.
 
 
Az 1959-es könyvtári kiadvány fotóját készítette: Hudetz József