Győrffy Béla mezőgazdasági mérnökre emlékezünk halálának 15. évfordulóján

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (SZIE KDKL) 2017. májusi egyetemtörténeti kamarakiállításán Győrffy Béla mezőgazdasági mérnökre emlékezünk halálának 15. évfordulója alkalmából. 

Győrffy Béla 1928. január 14-én született Kemenesmagasiban. Elemi iskoláit szülőfalujában és Nagyszentmihályon, középiskoláit Zalaegerszegen, Székesfehérvárott és Szarvason végezte. A Szarvasi Gazdasági Tanintézetben érettségizett (1945), a Magyar Agrártudományi Egyetemen – a Györffy István Kollégium tagjaként – mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett (1949), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1953), doktora (1986). Az MTA tagja (levelező: 1987. május 8. ;rendes: 1993. május 10.).

A győri Magyar Vagon- és Gépgyár tanonca (1944–1945), a NÉKOSZ budapesti Áchim András Kollégiumának titkára, igazgatója (1947– 1949) és a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Agrárpolitikai Tanszékének tanársegéde (1948–1949). Az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézete tudományos segédmunkatársa (1951–1953), tudományos munkatársa (1953–1960) és tudományos igazgatóhelyettese (1953–1957), osztályvezető tudományos főmunkatársa (1960–1981), igazgatója (1981–1988), kutatóprofesszora (1988-tól). A moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia aspiránsa (1949–1953). Az amesi Iowa Egyetem vendégprofesszora (1965–1966). Az Agrártudományi Egyetem (ATE), illetve a GATE címzetes egyetemi tanára

A növénytermesztés agrotechnikai fejlesztésével foglalkozott, kutatásaival alapvetően új eredményeket ért el a kukoricatermesztés magyarországi nagyüzemi technológiájának kidolgozásában. Feltárta a növénytermesztési tényezők, elsősorban a talajművelés, a kapálás és a növényszám hatását a talaj tápanyag- és vízforgalmára. Magyarországon elsőként készítette el a kukorica termesztésének energiamérlegét (1974). A herbicid kutatások úttörője, kezdeményezője a genotípus és a technológia interakciói feltárásának, a munkatársaival készített szabadalmak alapján készült a magyarországi kukorica-gyomirtószerek több mint 50%-a.

Az MTA Elnökség tagja (1990–1995). Az MTA Növénytermesztési Szakbizottsága titkára (1953–1962), tagja (1965–1981), elnöke (1981–1990). Az MTA Felügyelő Bizottsága elnöke (1990–1995), Biometriai–biomatematikai Komplex Bizottsága tagja. Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa Élettudományi Kuratóriumának elnöke (1996-tól). A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) tagja. A Növénytermesztési Társaság alelnöke (1980–1982), elnöke (1982–1990). A Herbológiai Társaság elnöke (1997-től). Az Európai Mezőgazdaság-tudományi Társaság magyar nemzeti bizottságának elnöke (1992-től). Az International Biometrical Society (1990-től) és a European Weed Society elnöke (1995-től).

Az Acta Agronomica, az Agrokémia és Talajtan és a European Journal of Agronomy szerkesztőbizottságának tagja.

Elismerései: Szocialista Munkáért Érdemérem (1956), Munka Érdemrend (arany, 1979), Április 4. Érdemérem (1985). Akadémiai Díj (1962), Kiváló Feltaláló (ezüst, 1972; arany, 1973, 1975), Cserháti Sándor-emlékérem (1979), Baross László- emlékérem (1995), Martonvásár díszpolgára (1995), Széchenyi-díj (1997).

2002. május 8-án hunyt el Martonvásáron.

Fő művei:

 • Másodnövények termesztése Magyarországon. Kandidátusi értekezés (Bp., 1953)
 • Biológiai és agrotechnikai vizsgálatok másodvetésű növényeken. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1956)
 • A kukorica termesztése. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1957)
 • A talaj víz- és tápanyagforgalmának vizsgálata a kukorica-tenyészterület alakjától függően. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1953–1957. Bp., 1958)
 • Különböző nézetek a kukoricakapálás céljáról és hatásáról. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1959)
 • Kukoricatrágyázási és művelési kísérletek. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
 • Őszibúza-fajták trágyareakciójának vizsgálata. (Búzatermesztési kísérletek. 1952–1959. Bp., 1961)
 • Vegyianyagok alkalmazása a mezőgazdaságban. (Bp., 1961)
 • Vegyszerkombinációk használata a kukorica gyomirtására. – Újabb adatok a kukoricakapálás és -gyökérsértés hatásáról. – A kukorica állománysűrűségének hatása a műtrágyák érvényesülésére. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Bp., 1962)
 • A kukorica vegyszeres gyomirtása. (Bp., 1965)
 • Kukoricatermesztés. I’só Istvánnal, Bölöni Istvánnal. (Bp., 1965)
 • A kukorica. I’só Istvánnal. (A növénytermesztés kézikönyve. Bp., 1966; 2. átdolgozott és bővített kiadás 1969)
 • Kukorica gyomirtási kísérletek. 1960–1964. (Kukoricatermesztési kísérletek. Bp., 1969)

(Forrás: http://www.nevpont.hu/view/4745)