RR könyvek restaurálása

RR könyvek restaurálása

2014-08-25 - 2015-08-30
SZIE KDKL

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (SZIE KDKL) régi ritka (RR) könyveinek gyűjteménye jelentős értéket képvisel. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2007 óta meghirdetett pályázatai segítségével a Könyvtár állományában található muzeális értékű, 1850 előtt megjelent kötetek folyamatosan megújulhatnak. Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően helyszíni állományvédelemre, egyedi restaurálásra és digitalizálásra is sor kerülhetett.

A köteteket a korábbi években a raktárakban tárolták, ahol sajnos a tárolási körülmények nem mindig voltak ideálisak. Egy, a raktárban történt korábbi beázás következményeként összesen hat köteten a gondos szárítás ellenére penészfoltok képződtek és maradtak. A probléma észlelése után a szennyezett köteteket kiemeltük az állományból, elkülönítetten, savmentes dobozban tároltuk őket. A kötetek a kötés és a borító állapota miatt is javításra szorultak.

2013-ban pályázat keretében ezen kötetek tisztításra nyertünk támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az NKA segítségével így a kötetek szétszedése, lapjainak átmosása, fertőtlenítése után azok újrafűzése, újrakötése történt meg 2014-ben. A restaurátorok szükség esetén az eredeti kötéstáblát újjal pótolták.

Az NKA támogatásával könyvtárunk állományából az alábbi, mezőgazdasági témájú kötetek újultak meg (szerző szerinti ábécében):

 • Graf, Leopold: Handbuch der Zoophysiologie der nutzbaren Haussäugethiere : als Leitfaden zu Vorlesungen. 2. Aufl. Wien : Braumüller, 1851. [C13646]
  Akötet az emlős háziállatokról szóló monografikus szintű állatfiziológiai értekezés. A szerző a Bécsi Állatorvostani Intézet állatfiziológiai és állatanatómiai, a Klagenfurti Líceum állatorvostan és anatómia, továbbá a Salzburgi Líceum járványtani és állatorvosi professzora volt. A műnek főként szakmatörténeti, kutatási jelentősége van.

 • Humboldt, Alexander von: Kosmos : Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 2 - 3 Bd. Stuttgart und Tübingen : J. G. Cotta’scher Verlag, 1847-1850  [C13692, C13693]
  A monumentális összefoglaló munka az anyagi világ teljességének természet- és (mai fogalmaink szerinti) társadalomtudományi leírása, e minőségében már korában is unikumnak számíthatott. A szerző egyike azon kiemelkedő jelentőségű természettudósoknak, akik még a 19. század elején egységben látták és magyarázták a valóságot. Művének jelentősége is e rendszerszerű teljességben található. A tudománytörténet ezen érdekessége akár a jelen tudományágai holisztikus újraegységesülésének is példáját adhatja. A pályázat 2 kötetet érint, de állományunkban a mű további kötetei is megtalálhatók.

 • Kopezky, Benedikt: Naturgeschichte der Thiere : in ihrer Anwendung auf Handel und Gewerbe mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen Säugethiere. Wien : Haas’sche Buchh., 1851   [C13645]
  A kötet átfogó állattani témája főként az európai emlősökre fókuszál, de ezen túl kiterjed a madarakra, kétéltűekre, halakra, rovarokra, pókokra és rákokra is. A szerző a görzi egyetem természettani és mezőgazdasági professzora volt. Az anatómiai leírás mellett gazdasági szempontokat is tárgyal. A könyv történeti jelentőséggel bírhat a zoológia, állatorvos-tudomány és gazdaságtörténet szempontjából. Könyvészeti jelentőségét emeli erősen korlátozott hozzáférhetősége: magyarországi nyilvános könyvtárakban csupán 1 példánya lelhető fel, külföldön pedig két német könyvtárban érhető el.

 • Leyh, Friedrich: Handbuch der Anatomie der Hausthiere : Mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. Stuttgart : Verlag von Ebner & Seubert, 1850   [C13644]
  A kötet a háziállatok és ezen belül is főként a lovak teljes állattani leírását tartalmazza, jelentősebb számú grafikai illusztrációkkal. A szerző a stuttgarti Állatorvos-tudományi Iskola professzora volt. A kiadvány könyvészeti ritkaság: 1850-es kiadása magyarországi könyvtárakban nem ismert, külföldön pedig csupán három angol könyvtárban hozzáférhető. Az 1859-es kiadással is csak a SZIE ÁOTK, és négy német könyvtár rendelkezik.

 • Rossmässler, Emil Adolf: Systematische Übersicht des Tierreiches : ein Leitfaden… Dresden und Leipzig : In der Arnoldischen Buchhandlung, 1835  [C13643]
  Az állatrendszertani áttekintés egyetemi előadás számára készült. Főként a szerző és mű szakmatörténeti jelentősége indokolta a restaurálást. A német természettudós és biológus (akinek kiemelkedő akvarisztikai munkásága is, s akit az „Akvarisztika atyjának” is neveznek), a kötet megírása idején a thrandti erdő- és mezőgazdasági akadémia zoológiai professzora volt. A mű eredetileg 1832-ben jelent meg, jelen példány a második kiadása. A szerző jelen munkája könyvtárunkon kívül – közös katalógusok tanúsága szerint – az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Kari Könyvtárában, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában található meg.

Az egyes kötetek részletes, fényképekkel bemutatott tisztítás előtti és utáni állapotát az alábbi PDF dokumentumban láthatják:

Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelme a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban – fotódokumentáció

 


A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (SZIE KDKL) restaurálási pályázata a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósult meg.