Kosáry Domokos-díj jelölés

Kosáry Domokos-díj jelölés

2016-03-09
SZIE KDKL

A 2013-ban alapított díj a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésében több éven át elért kimagasló eredmény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység, illetve a Könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás elismeréseként adományozható. Az elismerésben jelenlegi és volt egyetemi könyvtárosok, levéltárosok, egyetemi oktatók és kutatók (dolgozók), valamint egyetemen kívüli személyiségek részesülhetnek. A díj évente egy személynek adományozható, de lehetőség van posztumusz odaítélésére is. Ebben az esetben az adott esztendőben két elismerés adható át.

A díjazott személyére egyének és testületek (egyetemi karok és egyéb egyetemi szervezeti egységek, külső szakmai szervezetek) tehetnek javaslatot. Az írásba foglalt, részletes indoklást tartalmazó előterjesztést minden év március 31-ig a Kuratórium elnökének szükséges megküldeni. A díj odaítéléséről 5 fős kuratórium készíti elő a javaslatot, amelyet az Egyetem Szenátusa véleményez. Az adományozásról az Egyetem Rektora hoz végleges döntést. A díjat a SZIE tanévzáró ünnepi szenátusi ülésén az Egyetem Rektora és a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár vezetője adja át.

A részletes indoklást tartalmazó ajánló nyomtatvány itt érhető el.
A díjról további információ az Alapító Okiratban olvasható.

A javaslatokat 2016. március 31-ig a következő címre várjuk:
Barna Marianna mb. igazgató, a kuratórium elnöke
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

 

Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár