Amerigo - Egy szobrász, aki meghódította Rómát

 
Megjelent Nemes Péter Amerigo Totról szóló életrajzi könyve
 
 
A kötet szerzője Nemes Péter (1979-) maga is szobrászművész, tervezőgrafikus, Amerigo Tot-kutató. Több mint egy évtizede folytatja kutatásait nem csak itthon, hanem ösztöndíjjal járt Olaszországban is. Nagy hozzáértéssel, művészi alázattal gyűjtött, s gyűjt össze mindent, ami Tot-tal és művészi alkotásaival kapcsolatos. Kutatómunkája során mindig újabb és újabb irányokat határoz meg önmaga számára. Most megjelenő könyvében az összegyűjtött cikkek, interjúk, különböző archív felvételek alapján regényes formában tárja az érdeklődő olvasó elé Amerigo Tot gazdag önéletrajzát. Ahogyan maga írja, „A művész személyes megnyilvánulásaira hagyatkoztam tehát, olyan szavakra, amelyek saját életének hiteles tanúti. Ezekből hívtam életre egy képzeletbeli monológot […] az emlékek, tényszerű leírások, lírai hitvallások közé pályatársak és barátok történetei, valamint a korabeli leírásokból kihámozott kiegészítő részletek, magyarázatok vegyülnek.” Tot különös életútja betekintést enged a művészettörténet eddig ismeretlen fejezeteibe is. A könyvben közölt fotók nagy része Amerigo Tot hagyatékában talált papírképek alapján készült. A felhasznált interjúk, valamint azon intézmények jegyzéke mellett, amelyek anyagait használta a szerző kutatása során, irodalomjegyzék és névmutató is található a kiadványban.
 
A könyv 77. részében olvasható Amerigo Tot emlékezése az egyetemünk aulájában látható Magról, és szerepel benne két 1983-as Hudetz József fotó is. A Magra vonatkozó életrajzi fejezet a következő sorokkal kezdődik: „Zöldy Emil barátommal, akivel közös emlékeink főiskolás korunkig nyúlnak vissza, 1963 tavaszán láttuk viszont egymást Rómában. Emilt építészként lenyűgözte a Termini-fríz formavilága, és miután elvittem a Palazzo delle Foreste épületébe megmutatni a bejáratnál felállított Magashegyi gazdálkodás című domborművemet, nem leplezte érzelmeit. Karon ragadott, és izgatottan azt mondta: - Imre, az a gondolatom támadt, hogy neked odahaza is muszáj lenne jelet hagynod!” Majd részletesen elmondja a mű létrejöttének körülményeit, és az alkotás mély üzenetével kapcsolatos gondolatait.
 
A könyv megjelenése különösen nagy ünnep számunkra, hisz az idén 110 éve született szobrász kivételes, egyik világhírű alkotása, A Mag apoteózisa 1983-tól Egyetemünk aulájában látható. Több alkalommal, főként évfordulókhoz kapcsolódva tartottunk megemlékezést, rendeztünk kiállítást Amerigo Tot művészetéről, s magáról a páratlan értékű alkotás létrehozásának történetéről. Az évek során személyes kapcsolat is kialakult Nemes Péterrel és Tot örökösével, Cziráki Judittal. Számos korabeli fotóval, írással, dokumentációval támogattuk munkájukat, gazdagítva a szellemi és tárgyi hagyaték minél teljesebb kialakítására való törekvésüket.
A kötet, amit ajánlok olvasásra mindenkinek, a következő szavakkal zárul: „Lehet, hogy amit elmondtam, életem kacskaringósan kitaposott ösvényét egyszer majd benövi a fű. Szobraimat csendben belepi a por, és lassacskán elmorzsolja őket az idő. Egyvalami azonban bizonyos: anyám egy Nasali lány volt, apámat Tóth Imrének hívták, s hogy Csurgón születtem, ősszel, egy szőlőhegyen.”
 
Nemes Péter: Amerigo - Egy szobrász, aki meghódította Rómát. Európa Könyvkiadó, 2019. 367 oldal ISBN: 978 963 504 018 6
 
Koósné Török Erzsébet
ny. főigazgató, főkönyvtáros